Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις – Ασφάλεια


χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.margaritisoptics.com συνεπάγεται
τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με τους κάτωθι όρους
χρήσης και προϋποθέσεις.

Οι τιμές των προϊόντων που βλέπετε στο www.margaritisoptics.com ισχύουν
αποκλειστικά και
 μόνο για ηλεκτρονικές αγορές από το ηλεκτρονικό μας
κατάστημα
 και δεν ισχύουν για αγορές από τα φυσικά μας καταστήματα.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.margaritisoptics.com,
με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου από τα προϊόντα που περιέχει ανήκουν στο
www.margaritisoptics.com ή
σε τρίτα μέρη που νομίμως εκπροσωπούνται. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το
Διαδικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής
ιδιοκτησίας και αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη να διαβάσετε προσεκτικά
τους όρους και προϋποθέσεις του Διαδικτυακού Τόπου αυτού.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Το www.margaritisoptics.com εφαρμόζοντας τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές
και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο
(Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας
των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από
απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την
προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει
συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του
ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν
πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή
ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε,
προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 

Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με
κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στο
site μας, συμφωνείτε ότι το υλικό
δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για
χρήση και δημοσίευση.

 

3. Περιορισμός Ευθύνης

Το www.margaritisoptics.com έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή
ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και
ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει
σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης).
To www.margaritisoptics.com δεν
εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή
άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο. Το
 www.brandsoptical.gr διατηρεί
το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

4. Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, τα λογότυπα www.margaritisoptics.com και
τα καταστήματα «Οπτικά Αθ. Μαργαρίτης» είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης που
διαχειρίζεται το
site και απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναδημοσίευση
χωρίς την γραπτή έγκριση της εταιρείας.

5. Προσωπικά Δεδομένα & Ασφάλεια

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του eshop ο χρήστης θα κληθεί να
συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, κλπ.), τα οποία θα καταχωρούνται σε αρχείο που θα
τηρεί και θα επεξεργάζεται η Επιχείρηση, με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών
και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του
eshop.

Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της
συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι οι εμπορικοί συνεργάτες της Επιχείρησης
που μεσολαβούν για τη παράδοση των προϊόντων (πχ. εταιρεία ταχυμεταφορών) και
τα τυχόν Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των
συναλλαγών σας κατά δική σας ρητή δήλωση.

Η Επιχείρηση δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών πλην των
ανωτέρω αποδεκτών, οι οποίοι συνεργάζονται με την Επιχείρηση με σκοπό την
προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ Επιχείρησης και Χρήστη
συναλλακτικής σχέσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που
ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Ο
χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12
(δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν.2472/1997, τα οποία
μπορεί να ασκήσει αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς την Επιχείρηση μέσω
email στο [email protected] ή με γραπτή επιστολή προς την
Επιχείρηση στη διεύθυνση του φυσικού καταστήματος της Επιχείρησης.

 

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο χρήστης θα δηλώσει στο πλαίσιο της
συναλλαγής του με το
eshop για παραγγελία ή αγορά προϊόντων, δύναται να
χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή
για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των
προβλεπόμενων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ερωτάται αν
επιθυμεί ο ίδιος να λαμβάνει το παραπάνω προωθητικό/ενημερωτικό υλικό και
παράλληλα δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί, να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των
στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων
προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
 

 

6.Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΟΠΤΙΚΑ
ΑΘ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΑΦΜ: 028326384

ΔΟΥ: Α Αθηνών

Κεντρικό
κατάστημα: Σανταρόζα 3, Αθηνα 10564

Αρ. ΓΕΜΗ: 066533803000

 

Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.